fire40Fire:
Field Security: 0828281043

HR: 083 775 4409
Rangers: 082 802 5894

mamba75Snakes:
Field Security 0828281043

Famine Weed  (Parthinium hysterophorus)

Home Owners of Marloth Park are urged to take note of a serious invasion of Famine Weed. All attempts must be made to control this invader. It invades roadsides, water courses and overgrazed land.

Health Risk!

The presence of parthenin in the plant, which is a nerve depressant, poses a major health hazard.

Regular contact with the plant, usually over a prolonged period, produces allergenic dermatitis and asthma in humans.

Important!

Parthenium weed can germinate, grow, mature and set seed in 4 weeks.

Always wear protective clothing, goggles and gloves when handling this plant.

How to Control this Weed?

Pull the plant out from the root before flowering. Burn once dry.

Spray all emerging plants with a registered herbicide such as Garlon or Viroaxe.

Once flowering, cut the flowers carefully and put these in bags until the flowers and seeds have dried. Pull out the remaining part of the plant.

Do not slash as it spreads seeds.

Seeds can continue to germinate for 7 years.

It is truly a Frankenstein plant, an unwanted and relentless gate crasher in our country.

For colour photographs, please visit www.marlothparkhonoraryrangers.co.za

If you have a serious infestation on your property, please contact Uschi Powell at 072 908 0350

DEMOINABOSSIE LAAT ROOI LIGTE FLIKKER

(Parthenium hysterophorus deur Omgewingsake as "Hongersnoodonkruid" beskryf)

Marlothpark se huiseienaars word daarop attent gemaak dat ons deur 'n ernstige inval van die demoinabossie bedreig word en dat alles in die werk gestel moet word om hierdie indringer hok te slaan. Dit kom teen 'n verbysterende  tempo op langs ons paaie  en op oorbeweide grond.

Gesondheidsrisiko!Parthenin, 'n aktiewe bestanddeel van die plant, tas die senuweestelsel aan en hou 'n ernstige gesondheidsgevaar in. Gereelde  aanraking met die plant oor 'n lang tydperk kan 'n allergene huidontsteking (dermatitis) en asma tot gevolg hê.

Belangrik!Die demoinabossie ontkiem, groei, bereik wasdom en skiet saad in die kort tydsbestek van vier weke. Dra altyd beskermende klere, skermbrille en handskoene wanneer die plant gehanteer word.

Hoe om hierdie onkruid in bedwang te hou.  Trek die plant uit die grond voordat dit blom.Verbrand dit sodra dit droog geword het. Sprei alle plante wat opkom met behulp van 'n geregistreerde onkruiddoder soos Garlon en Viroaxe. Die plante wat reeds geblom het, moet versigtig afgesny word en in sakke gehou  word omtdat die blomme en die sade droog geword het. Trek die oorblywende deel van die plant uit. Moenie 'n klapaksie uitvoer nie omdat dit die sade sal laat versprei. Sade kan voortgaan om te ontkiem vir sewe jaar. Dit besit die eienskappe van 'n plantaardige Frankenstein — niks beter as 'n meedoënlose ongenooide gas in ons land nie.

Kleurfoto's van die kalant is te sien op ons webtuiste, www.marlothparkhonoraryrangers.co.za.  Indien u te kampe het met 'n grootskaalse indringing van die onkruid op u standplaas, kan u in verbinding tree met Uschi Powell by 072 908 0350 wat u sal bystaan.

 
 

Our vision

hrOur vision is to support and assist the Nkomazi Municipality Conservation Department within Marloth Park with their management strategies and objectives while being an effective volunteer group. 
Read a brief  History of Honorary Rangers and the Conservancy

Who is online

We have 16 guests and no members online