fire40Fire:
Field Security: 0828281043

HR: 083 775 4409
Rangers: 082 802 5894

mamba75Snakes:
Field Security 0828281043

(Download as pdf)

Bat basics:

Two groups in South Africa: the bigger fruit bats and the smaller insect eating bats.

Fruit bats are never found in roofs.  They have a good sense of smell and big eyes and have excellent eyesight. They have no tail.   Insect-eating bats have strange face structures that help them navigate by using sound (echo-location).   They all have tails.   There are no vampire bats in Africa.

There is a very high death rate among young bats, especially as they have to learn the skills to fly. Only one baby is born per year.  Most bats live in stable colonies and many retain life-long bonds with their mothers.

Insect eating bats save energy when food supplies are low by hibernating. Many insect bats have to warm up slowly throughout the afternoon to be ready to fly in the evening. So, disturbing a hibernating bat can cost it its life, as an emergency rapid warming up can cost it 8-30 days of fat reserve. If a bat is found, place it in a shoe box with a cloth and release at night from a high ledge or second storey sill. (It may not fly immediately as it may need to warm up first.) Do not throw it into the air. Never stretch out a bat’s wings or hold it up by the wing tips; this distresses the bat and can result in broken bones.

Bats are clean animals and carry few parasites. None of these transfer to humans and they carry no disease. True rabies has never been found in a bat in South Africa. There is a popular belief that bat droppings carry a disease deadly to humans. This is an exaggerated belief. The disease, histoplasmosis, is caused by the spores of a fungus that grows in bird and bat droppings in enclosed damp areas. In South Africa it has been identified in the Cape and the Highveld. People who breathe in the spores may have mild flu-like symptoms. In 1-100,000 people it can develop into a serious disease. Histoplasmosis has never been found in dry bat guano in houses.  

Insect eating bats rid us of tons of night-flying insects, including mosquitoes. Fruit bats eat fruit and spit out the seeds. It has been estimated that 95% of new trees in tropical rainforests are as a result of bat seed distribution.

 

Ter verdediging van vlermuise

Ons land se vlermuise word in twee groepe verdeel: die groter vrugte-etende vlermuise en die kleiner insekte-etendes van die orde Chiroptera.

Vrugtevlermuise word nooit onder dakke aangetref nie. Die vrugtevlermuis se reuksintuig is hoogs ontwikkel en sy groot oë help hom om baie goed te sien. Hy het nie 'n stert nie. Insekte-etende vlermuise het eienaardige gesigvorms wat hulle in staat stel om hul rigting te vind deur klankuitstraling (eggo-plekbepaling). Hulle het almal sterte. Daar is geen bloedsuiende vampiere in Afrika nie.

Die vrektesyfer onder jong vlermuise is hoog, veral daaraan toe te skryf dat hulle die kuns om te vlieg moet aanleer. Slegs een kleintjie word per jaar gebore. Die meeste vlermuise lewe in stabiele kolonies en baie van hulle behou 'n lewenslange band met hul moeders.

Insekte-etende vlermuise bespaar energie in tye wanneer voedsel skaars is deur tot 'n staat  van oorwintering oor te gaan. Baie van hierdie soort vlermuise moet geleidelik opwarm tydens die duur van die middag om hulle vir die aand se vlieëry liggaamlik voor te berei. Om 'n vlermuis derhalwe te versteur tydens sy oorwinteringsproses kan sy lewe kos, aangesien 'n versnelde noodopwarmingproses tussen 8 en 30 dae se vetreserwes kan opgebruik.

In gevalle waar u op 'n vlermuis afkom, kan u dit snags uit 'n skoendoos met 'n warm bedekking vrylaat vanaf 'n uitsigpunt, soos 'n rotslys of die tweede verdieping van 'n huis. (Dit sal moontlik nie onmiddellik vlieg nie, aangesien dit nog nie opgewarm het nie.) Moenie die vlermuis in die lug opgooi nie. Moet nooit 'n vlermuis se vlerke uitrek nie of dit aan die vlerkpunte vashou nie — dit ontstel die vlermuis en kan veroorsaak dat daar beenbreuke ontstaan.

Download as pdf

Living with bats: (Bats are not vermin)

 

Smell: Bat guano has very little smell.  If there is a strong bat smell in a ceiling, check for roof leaks. Place an old sheet or cardboard in the ceiling to catch dry bat guano for easy cleaning.

Noise: Most bats are relatively quiet except when babies are present. This only lasts about 3 weeks.

Bats in living areas: Some youngsters sometimes enter houses while they are learning to fly. If lights are kept low (but not off) the house is quiet, (turn off TV and do not shout and scream) and the doors and windows opened, most bats will fly out again. If the bat lands, cover it gently with a soft cloth and take it outside and release from a high ledge as described in last month’s bat article. (Do not throw into the air).

Exclusion from roofs: Bats can enter holes as small as 10mm in diameter. Bats do not chew insulation or make new holes.

Common access points: 1) Where the roof meets the wall and 2) at gable apexes.

Do not close access points during the day or if there are young bats, trapping them inside. Wait until dusk when adults leave and wait until there are no young. (Babies may be present from October to March).   Erect bat houses to encourage bats to leave the roof.

IT IS ILLEGAL TO POISON BATS!  Do not use moth balls. These cause cancer. Fumitabs kill bats. One cannot disturb bats by noise especially in daylight. They will just hide. If one wants to discourage bats that roost on the eaves of houses try hanging strips of tinfoil from the eaves.

     

VLERMUISE (Deel 2)

Hoe om met vlermuise saam te leef (Hulle is nie noodwendig skadelik nie)

Reuk: Vlermuismis ruik nie té sleg nie. Indien u 'n sterk reuk vanuit die plafon waarneem, stel vas of die dak nie dalk lek nie. Plaas een of ander plat voorwerp soos bv. 'n ou laken of 'n stuk  karton, op die plafon om enige droë mis op te vang teneinde die skoonmaakproses te vergemaklik.

Geraas: Die meeste vlermuise is relatief stil, behalwe wanneer daar kleintjies onder hulle is en dan slegs vir ongeveer drie weke.

Vlermuise in leefruimtes:Sommige jong vlermuise bevind hulle somtyds aan die binnekant van wonings terwyl hulle leer om te vlieg, Skakel in dié geval,soveel ligte as moontlik af sonder dat dit heeltemal donker is en maak so min geraas as moontlik. Sorg dat die televisie af is en moenie dat iemand iets uitroep of skreeu nie. Maak die deure en vensters oop, want die meeste vlermuise sal hulle weg na buite daardeur vind. Indien 'n vlermuis op die grond beland, moet dit versigtig met 'n sagte materiaal soos linne bedek word en na buite geneem word, waar dit vanaf  'n hoë posisie losgelaat moet word, soos in verlede maand se artikel oor dieselfde onderwerp beskryf. (Moet dit byvoorbeeld nie in die lug opgooi nie).

Hoe om hulle uit die dak te hou: Vlermuise kan toegang verkry deur gaatjies so klein as 10 mm in deursnee. Vlermuise kou nie deur isolasiemateriaal of maak nuwe gate nie.

Plekke waar toegang gewoonlik plaasvind:

·         Waar die dak en die muur bymekaarkom; en

·         By die spitse van gewels.

·         Weerhou u daarvan om toegangspunte gedurende die dag toe te maak of in gevalle waar daar kleintjies teenwoordig is en hulle sodoende vasgekeer word. Wag totdat dit skemer is, wanneer die volwasse vlermuise wegvlieg en maak seker dat daar geen kleintjies agtergelaat word nie. (Daar mag kleintjies tussen Oktober en Maart aanwesig wees.) Installeer vlermuishuisies om hulle aan te moedig om die dak te verlaat en daarheen te verhuis.

DIT IS ONWETTIG OM VLERMUISE TE VERGIFTIG. Moenie motballetjies gebruik nie omdat dit kanker kan veroorsaak. Fumitabs is dodelik vir vlermuise. Vergeet dit om te probeer om vlermuise met geraas te versteur, veral in daglig. Hulle sal bloot wegkruip. Indien u vlermuise wat in die oorhange van dakke skuil, wil verwilder, kan die hang van tinfoelie onder die dakrand dalk die probleem oplos.

Our vision

hrOur vision is to support and assist the Nkomazi Municipality Conservation Department within Marloth Park with their management strategies and objectives while being an effective volunteer group. 
Read a brief  History of Honorary Rangers and the Conservancy

Who is online

We have 49 guests and no members online